Systémy manažérstva

CVI certifikuje tieto systémy manažérstva:


ISO 9001 - kvalita

ISO 13485 - zdravotnícke pomôcky

ISO 14001 - životné prostredie

ISO 14064 - skleníkové plyny

ISO 17100 - prekladateľské služby

ISO 20000 - IT služby

ISO 22000 - bezpečnosť potravín

ISO 22301 - plynulosť podnikania

ISO/IEC 27001 - informačná bezpečnosť

ISO 37001 - protikorupčný systém

ISO 45001 - BOZP

ISO 3834-2 - závaranie

SA 8000 - sociálna zodpovednosť

BS 7499 - bezpečnostné služby

GPC - certifikácia zelených produktov

HACCP - kontrola kritických bodov

CVI SK - Contact

CVI   Slovensko
 • Adresa
    CVI, s.r.o.
    MPCL 3170/31
    058 01 POPRAD
    Slovensko
 • Telefón
    +421 944 013 365
    +421 948 037 277
 • E-mail
    cvi@cvi.sk